Karmelici bosi studiować będą razem z nami

06/09/2022

Od nowego roku bracia karmelici dołączają do studentów Kolegium.

4 sierpnia br. podpisana została umowa o współpracy naukowej pomiędzy Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie a Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej.
Dzięki podpisanej umowie, począwszy od najbliższego roku akademickiego, bracia karmelici odbywać będą w Kolegium jednolite studia magisterskie, zdobywając w ich ramach także uprawnienia pedagogiczno-katechetyczne.
Umowę o współpracy podpisali rektor WSD Karmelitów Bosych, o. Grzegorz Tyma OCD, oraz rektor Kolegium, o. Maciej Roszkowski OP.
Witamy nowych studentów, wierząc w owocność spotkania dwóch wielowiekowych tradycji duchowych i intelektualnych!
Warto nadmienić, że Kolegium jest miejscem kształcenia także dla braci benedyktynów, zmartwychwstańców i bonifratrów.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności