Święty Tomasz z Akwinu – jak zwykło się mówić – narodził się dla Nieba 7 marca 1274 roku. Każdego roku w okolicy tej daty świętujemy w naszym Kolegium Filozoficzno-Teologicznym dzień patrona. W tym roku uroczystości odbyły się w poniedziałek 9 marca.

O godzinie 10:15 w auli św. Tomasza odbył się wykład zatytułowany: Pytanie o «forma mentis». Rozumieć relację w kategorii «równowagi» czy «harmonii»?, który wygłosił o. prof. Benoit-Dominique de La Soujeole OP, profesor dogmatyki z Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu.

Msza św. w bazylice została odprawiona o godz. 12.00. Modliliśmy się za wszystkich braci studentów, profesorów i wykładowców oraz pracowników Kolegium.