Nagrania Audio

1234Dla zalogowanych

Wykład inauguracyjny o. Jakuba Bluja OP: „O co należy walczyć aż do śmierci według Syr 4,28?

Wykład z okazji Święta Kolegium. O. dr Janusz Pyda OP: „Nauczanie jako akt miłosierdzia. Św. Tomasz z Akwinu o autorytecie nauczyciela

Wykład na inaugurację r. a. 2020/2021 wygłoszony przez o. dra Łukasza Wiśniewskiego OP, pt.: „Droga synodalności to droga, której Bóg oczekuje od Kościoła w III tysiącleciu

Wykład o. Adriana Schenkera OP, profesora z Fryburga, pt.: Text History of the Old Testament and Saint Thomas: is There an Illuminating Contact?

Wykład ks. Andrew Pinsenta z University of Oxford zatytułowany: Aquinas on the Natural and Supernatural Life (Akwinata o życiu naturalnym i nadprzyrodzonym)

Wykład prof. Gillesa Emery, dominikanina z Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii, zatytułowany Monoteizm trynitarny, wygłoszony z okazji święta Kolegium 7 marca 2015 r.

Laudacja dr Damiana Mrugalskiego OP

Laudacja prof. dr hab. Karola Tarnowskiego

Laudacja prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego

Przemówienie prof. dr hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP po otrzymaniu tytułu Mistrza Świętej Teologii.

Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku 2014/2015

Msza na rozpoczęcie roku 2013/2014 (kazanie o. Rektora)

Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku 2013/2014 (o. Thomas Griessbach OP)

Homilia podczas zakończenia roku akademickiego (Bernard Sawicki OSB)

Uroczystość Świętego Tomasza 2012 (Tomasz Gałuszka OP)

Uroczystość Świętego Tomasza 2012 (ks. Władysław Zuziak)

Uroczystość Świętego Tomasza 2012 (Krzysztof Popławski OP)

Uroczystość Świętego Tomasza 2012 (kard. Stanisław Dziwisz)

Służba Bezpieczeństwa wobec Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Zarys zagadnienia (Łucja Marek)

Duszpasterstwo tatrzańskie dominikanów (Marek Miławicki OP)

Motywy uwikłania się dominikanów w kontakty ze specsłużbami PRL-u (Józef Puciłowski OP)

Relacje dominikanów z Episkopatem Polskim w oczach władzy komunistycznej (ks. Dominik Zamiatała CMF)

Działania funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec dominikanów krakowskich (ks. Józef Marecki)

Sprawy zakonne na marginesie „Donosu na Wojtyłę” (Marek Lasota)

Sesja historyków - słowo wstępne (Krzysztof Popławski OP)

Homilia podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 (Michał Paluch OP)

Homilia podczas zakończenia roku akademickiego (Krzysztof Popławski OP)

1: Bóg i inne osoby (Stanisław Judycki)

2: Bóg i inne osoby (Stanisław Judycki)

Teologia Trójcy Świętej - dyskusja panelowa

„Unum necessarium” - prymat Boga w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (ks. Jerzy Szymik)

ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik – kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, członek papieskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przez wiele lat był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie kierował Katedrą Chrystologii. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii i teologii kultury. Autor ponad czterdziestu książek naukowych, poetyckich i eseistycznych.

Bóg w sobie czy Bóg dla nas, czyli spór o Trójcę immanentną (Dariusz Kowalczyk SJ)

dr Dariusz Kowalczyk SJ – wykładowca Teologii Dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Doktorat uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie rozprawy poświęconej teologii trynitarnej Hansa Ursa von Balthasara. Autor m.in. książki Między dogmatem a herezją (Więź 2003), współautor piątego tomu Dogmatyki (Więź 2007).

Bóg w sobie, czy Bóg dla nas, czyli spór o Trójcę immanentną

  • Bóg jest miłością – do człowieka i w sobie samym
  • Aksjomat Rahnera jako próba wyjścia z kryzysu teologii trynitarnej
  • C.M. LaCugna i radykalna krytyka rozróżnienia Trójcy ekonomicznej i Trójcy immanentnej
  • Trójca zredukowana do historii? – krytyka Th. Weinandy
  • Epistemologiczna przepaść pomiędzy immanencją i ekonomią Boga według Ph. Cary
  • Zrozumieć tajemnicę Trójcy dla nas w świetle Trójcy samej w sobie – F. Bourassa
  • Postulat J. Brackena, by poszukiwać adekwatnej metafizyki trynitarnej

Teologia Trójcy w ujęciu Mariusza Wiktoryna (ks. Arkadiusz Baron)

ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UP JP II – prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie jest kierownikiem Katedry Historii Dogmatu. Specjalizuje się w patrologii. Autor serii Dokumenty Soborów Powszechnych, w której ukazują się – po raz pierwszy w Polsce – oryginalne teksty Soborów Powszechnych wraz z polskimi tłumaczeniami.
Zobacz prezentację

Teologia Trójcy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara (ks. Eligiusz Piotrowski)

ks. dr Eligiusz Piotrowski – adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze, przewodniczący polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej. Autor Traktatu o Trójcy Świętej, zamieszczonego w czwartym tomie Dogmatyki (Więź 2007).
Zobacz prezentację

Teologia Trójcy w ujęciu Josepha Moingta (Zbigniew Kubacki SJ)

dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWT – rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, kierownik Collegium Bobolanum. Doktorat z teologii dogmatycznej uzyskał na paryskim Facultés Jésuites, zaś habilitację na Papieskim Wydziale Teologicznym, na podstawie rozprawy poświęconej chrystologii. Autor m.in. książki Jedyność Jezusa Chrystusa (Rhetos 2005).

Relacyjna koncepcja osoby boskiej u św. Tomasza z Akwinu (Michał Paluch OP)

dr Michał Paluch OP – obecnie rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów, wcześniej zaś wieloletni dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Doktorat z teologii uzyskał na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii, na podstawie rozprawy poświęconej doktrynie predystynacji w dziełach św. Tomasza z Akwinu. Współautor trzeciego tomu Dogmatyki (Więź 1999).
Zobacz prezentację

Współczesna krytyka trynitologii Akwinaty (Mateusz Przanowski OP)

dr Mateusz Przanowski OP – wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów (gdzie był też dyrektorem Biblioteki), pomysłodawca i dyrektor Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii. Doktorat z teologii dogmatycznej, poświęcony zagadnieniu dobroci Boga Stwórcy, obronił na UKSW w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się dziełami św. Tomasza z Akwinu.
Zobacz prezentację

Kazanie ks. prof. Grzegorza Rysia wygłoszone podczas uroczystości św. Tomasza z Akwinu (7 marca 2011)

Wywiad w Israel National Radio (Erik Ross OP)

Ta treść jest chroniona. Zaloguj się.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności