Biblioteka oo. Dominikanów kończy projekt

19/11/2015

Zakończono prace nad projektem "Konserwacja zachowawcza i digitalizacja najcenniejszych inkunabułów Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów" w ramach priorytetu Ochrona i Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki wsparciu możliwe było poddanie konserwacji zachowawczej jedenastu piętnastowiecznych kodeksów. Wśród prezentowanych inkunabułów znajdują się dzieła z zakresu teologii, prawa i gramatyki łacińskiej. Znaczną część stanowią zbiory kazań oraz homilii. Następnym etapem projektu była digitalizacja inkunabułów oraz umieszczenie wersji cyfrowych w dominikańskiej bibliotece cyfrowej - Armarium. Zachęcamy do zapoznania się z efektami tych prac:

http://bc.dominikanie.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=42

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności