04ac7f9d-169

o. Tomasz Gałuszka OP doktorem habilitowanym

W dniu 12 lutego br. komisja habilitacyjna pod przewodnictwem prof. Tomasza Jasińskiego jednomyślnie podjęła decyzję o skierowaniu do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana…
Logo-Ministerstwo-Kultury

Biblioteka oo. Dominikanów kończy projekt

Zakończono prace nad projektem "Konserwacja zachowawcza i digitalizacja najcenniejszych inkunabułów Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów" w ramach priorytetu Ochrona i Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanego przez Ministerstwo…
3fe63d8f

Egzamin jurysdykcyjny [FOTO]

Dzisiaj w naszym Kolegium odbywał się tzw. egzamin jurysdykcyjny dla braci, którzy za tydzień otrzymają święcenia kapłańskie. Egzamin miał na celu sprawdzenie wiedzy potrzebnej…
Logo-Ministerstwo-Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozpoczęły się prace konserwatorskie nad zbiorem jedenastu inkunabułów z Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego. Po przeprowadzeniu konserwacji cenne księgi zostaną zdigitalizowane i będą dostępne dla czytelników…
46bc050d

Wielkanoc 2015

Z okazji zbliżającej się uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego życzymy głębokiego pokoju, prawdziwej radości i niewzruszonej nadziei. Obyśmy spotkali w tym czasie Zmartwychwstałego i usłyszeli jak…
de2e3d76b

Przyjęcie na teologię

W sobotę w naszym Kolegium odbyło się nieformalne przyjęcie braci na teologię. Wcześniej, przez dwa lata studiowali oni filozofię zakończoną egzaminem absolutoryjnym zwanym rigorosum.…

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności