Logo-Ministerstwo-Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozpoczęły się prace konserwatorskie nad zbiorem jedenastu inkunabułów z Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego. Po przeprowadzeniu konserwacji cenne księgi zostaną zdigitalizowane i będą dostępne dla czytelników…
46bc050d

Wielkanoc 2015

Z okazji zbliżającej się uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego życzymy głębokiego pokoju, prawdziwej radości i niewzruszonej nadziei. Obyśmy spotkali w tym czasie Zmartwychwstałego i usłyszeli jak…
de2e3d76b

Przyjęcie na teologię

W sobotę w naszym Kolegium odbyło się nieformalne przyjęcie braci na teologię. Wcześniej, przez dwa lata studiowali oni filozofię zakończoną egzaminem absolutoryjnym zwanym rigorosum.…

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności