Zakończenie kolejnego roku nauki w Kolegium

26/06/2022

26 czerwca uroczyście zakończyliśmy kolejny rok akademicki w naszym Kolegium.

Studenci i wykładowcy Kolegium spotkali się po raz ostatni w tym roku akademickim w sobotę, 26 czerwca, by wspólnie zakończyć kolejny już rok nauki. W Auli Św. Tomasza swoje słowa skierował do nas ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Z racji tego, że wraz z końcem obecnego roku akademickiego umowa afiliacyjna Kolegium z Uniwersytetem wygasła, ks. dziekan podsumował naszą wieloletnią współpracę. Następnie, rektor Kolegium, o. Maciej Roszkowski OP, podziękował Uniwersytetowi za wieloletnią przychylność i współpracę. Głos zabrał także prowincjał dominikanów, o. Łukasz Wiśniewski OP.

Na koniec, podsumowaliśmy tegoroczne wyniki braci studentów. Najlepsi bracia zostali wyróżnieni i nagrodzeni upominkami.

Następnie, o godz. 12:00 odbyła się Msza Święta na zakończenie roku. Przewodniczył jej ks. dziekan, natomiast słowo wygłosił o. prowincjał.

Tym samym, rok akademicki 2022/2023 – uważa się za zamknięty!

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności