Wielkanoc 2015

31/03/2015

Z okazji zbliżającej się uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego życzymy głębokiego pokoju, prawdziwej radości i niewzruszonej nadziei. Obyśmy spotkali w tym czasie Zmartwychwstałego i usłyszeli jak woła nas po imieniu. Obyśmy rozpoznali w Nim naszego Pana – jedyny cel i sens naszego życia. Oby to spotkanie napełniło nas wiarą i rozjaśniło drogi naszego życia. Radosnych i błogosławionych Świąt!

Ja bowiem jestem waszym odpuszczeniem i Paschą zbawienia,
Ja jestem barankiem złożonym za was w ofierze,
Ja jestem waszym obmyciem,
Ja jestem waszym życiem i Ja jestem waszym zmartwychwstaniem,
Ja jestem waszym światłem, Ja jestem waszym zbawieniem,
Ja jestem waszym królem. Ja was wyniosę na wysokości niebios,
Ja was wskrzeszę i ukażę wam Ojca, który jest w niebie,
Ja was wskrzeszę moją prawicą.

Z Homilii paschalnej Melitona z Sardes

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności