Rigorosum z filozofii 2020

26/01/2020

25 stycznia bieżącego roku dwunastu naszych studentów przystąpiło i pomyślnie zdało egzamin z głównych dziedzin filozofii. Bracia obronili także prace napisane pod okiem profesorów i tym samym zakończyli filozoficzną część studiów filozoficzno-teologicznych.

Oto tematy prac, które napisali bracia:

 • Wątki pitagorejskie w traktacie De musica św. Augustyna
 • Definicja człowieka według Maurice’a Merleau-Ponty’ego
 • Rozmowa, którą jesteśmy. Hermeneutyka filozoficzna Hansa Georga Gadamera
 • Przez cierpienie do wewnętrznej harmonii - obrona i rozwinięcie koncepcji teodycei św. Tomasza z Akwinu w Wandering in Darkness Eleonore Stump
 • Bezinteresowność jako kategoria moralna
 • Krytyka tolerancji według Herberta Marcusego w świetle stanowiska Karla Raimunda Poppera
 • Próba definicji kiczu, na podstawie estetyki Immanuela Kanta
 • Pojęcie wieczności w Komentarzu do "Księgi o przyczynach" św. Tomasza z Akwinu
 • Sytuacje graniczne jako moment doświadczenia swojego istnienia w ujęciu Karla Jaspers
 • Współistnienie Bożej przedwiedzy i wolnej woli człowieka w doktrynie św. Anzelma z Canterbury
 • Dualizm antropologiczny Maxa Schelera
 • Prawo Leibniza wobec wybranych współczesnych sporów filozoficznych

Cieszymy się i gratulujemy!

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności