Przyjęcie na teologię

16/03/2015

W sobotę w naszym Kolegium odbyło się nieformalne przyjęcie braci na teologię. Wcześniej, przez dwa lata studiowali oni filozofię zakończoną egzaminem absolutoryjnym zwanym rigorosum. Tradycyjnie już, bracia ze starszych roczników zorganizowali niebanalny program artystyczny, którego zwieńczeniem było rytualne przyjęcie braci przez o. Rektora do grona studentów teologii.

Zanim o. Rektor dokonał uroczystego mianowania, przyszli studenci teologii musieli pokonać trudną drogę w poszukiwaniu "Światła Prawdy", na której nie brakowało intelektualnych przeszkód. Najpierw o. Łukasz Popko poddawał ich "próbie Gedeona", by zbadać siłę charakteru w intelektualno-duchowym zmaganiu się z teologią. Następnie zdolność do wyrażania niewyrażalnego badał o. Damian Mrugalski angażując braci w filozoficzne kalambury. Najcięższym etapem poszukiwań był jednak egzamin z wiedzy katechetycznej przeprowadzony, w niezmienny od wielu lat sposób, przez o. Wiesława Szymonę. Wszyscy adepci teologii poradzili sobie jednak znakomicie, jednocześnie przechodząc, wywołane sytuacją, emocjonalne katharsis w postaci niekontrolowanych wybuchów śmiechu.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności