O. Mariusz Stopa obronił doktorat z filozofii

08/03/2023

2 marca Mariusz Stopa OP uzyskał swój drugi tytuł doktorski, tym razem – z filozofii, broniąc pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. Michała Hellera

Publiczna obrona doktoratu miała miejsce na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozprawa doktorska o. Mariusza, zatytułowana „Intuitionistic logic versus paraconsistent logic. Categorical approach”, dotyczyła analizy dwóch rodzajów logik nieklasycznych: logiki intuicjonistycznej oraz logiki parakonsystentnej. Jej celem było zbadanie wybranych modeli możliwych relacji istniejących między obiema logikami a pewnymi kategoriami. Promotorem pracy był ceniony fizyk, filozofii i teolog, ks. prof. dr. hab. Michał Heller. Recenzentami byli prof. Edwin Mares z Victoria University of Wellington i dr hab. Marek Zawadowski, prof. UW.
To już drugi tytuł doktorski ojca Mariusza: wcześniej, w 2011 roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił on rozprawę doktorską z fizyki teoretycznej zatytułowaną: „Efekt Casimira bez nieskończoności: analiza klasy modeli aproksymujących warunki brzegowe w kwantowej teorii pola”.
W obecnym roku akademickim o. Mariusz Stopa rozpoczyna w naszym Kolegium prowadzenie wykładów i ćwiczeń z filozofii przyrody.

 

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności