Nowy Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów

21/02/2022

W związku z objęciem funkcji przeora krakowskiego konwentu Świętej Trójcy w Krakowie przez dotychczasowego Rektora, o. Pawła Klimczaka, nowym Rektorem Kolegium mianowany został  o. dr Maciej Roszkowski OP.

O. Maciej Roszkowski jest dominikaninem, teologiem. W roku 2007 uzyskał licencjat kanoniczny na Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, na podstawie pracy Antropologiczny wymiar weberowskiej koncepcji Wertfreiheit, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Dzidka. W roku 2016 uzyskał tytuł doktra teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, na podstawie pracy Zum Lob seiner Herrlichkeit (Ef 1, 12). Die Scheeben'sche Konzeption des sakramentalen Charakters im Lichte der Idee des latreutischen Opfers, napisanej pod kierunkiem prof. Barbary Hallensleben. W latach 2012-2015 był zatrudniony jako asystent w Katedrze Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim. Od 2015 r. do 2022 r. pracował w Instytucie Tomistycznym w Warszawie.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności