Kolegium afiliowane do warszawskiego Collegium Bobolanum

25/06/2022

Wraz z nowym rokiem akademickim dominikanie zwiążą się z uczelnią jezuitów.

25 czerwca br. podpisana została pięcioletnia umowa o współpracy naukowej pomiędzy Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie a Akademią Katolicką w Warszawie. Na jej mocy krakowskie Kolegium zostało formalnie afiliowane do Collegium Bobolanum, będącego jedną z dwóch sekcji Akademii Katolickiej w Warszawie.
Zawarta umowa określiła zasady wzajemnej współpracy. Zgodnie z jej treścią Kolegium zachowuje autonomię w zakresie spraw programowych, włączając w to wynikający z tradycji dominikańskiej program kształcenia, a także w zakresie spraw kadrowych, związanych z doborem kadry profesorskiej. W ramach zawartej umowy wykładowcy jezuiccy będą nieodpłatnie wykładać w dominikańskim Kolegium, a wykładowcy Kolegium w jezuickim Collegium Bobolanum.
Ze strony Akademii umowę podpisali Wielki Kanclerz AKW, ks. Kardynał Kazimierz Nycz, rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina oraz rektor Collegium Bobolanum, o. prof. Piotr Aszyk SJ, natomiast ze strony Kolegium o. Prowincjał, Łukasz Wiśniewski OP oraz rektor Kolegium, o. Maciej Roszkowski OP.
Poprzednia umowa afiliacyjna, podpisana w 2012 roku z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na okres 10 lat, wygasła wraz z końcem obecnego roku akademickiego.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności