Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

28/09/2020

W poniedziałek, 28 września o godz. 10:30, uroczyście rozpoczęliśmy w naszym Kolegium Filozoficzno-Teologicznym nowy rok akademicki. Z tej okazji o. dr Łukasz Wiśniewski OP wygłosił dla nas wykład zatytułowany: „Droga synodalności to droga, której Bóg oczekuje od Kościoła w trzecim tysiącleciu" (Franciszek). Kilka uwag o synodalnej naturze Kościoła.

Po wykładzie, o godz. 12:00 w Bazylice Świętej Trójcy wzięliśmy udział w Eucharystii.

W tym roku, naukę w Kolegium rozpoczęło 47 braci, w tym 1 brat benedyktyn.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności