Inauguracja nowego roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawie

12/10/2022

10 października br. Akademia Katolicka w Warszawie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki.

Inauguracja rozpoczęła się w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu mszą świętą, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz AKW.
Po mszy świętej oraz po odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia słowo do zebranych skierował ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor AKW. W swojej przemowie m.in. wyraził radość z afiliowania do AKW nowych ośrodków, w tym także krakowskiego Kolegium oo. Dominikanów.
Po słowie Księdza Rektora odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku z seminariów i uczelni afiliowanych do AKW. Swoje indeksy otrzymało ośmiu braci dominikanów i czterech braci karmelitów studiujących w Kolegium.
Kolejnym punktem inauguracji był wykład ks. dr hab. Tadeusza Pabjana, prof. UPJPII, zatytułowany Początek świata wg kosmologii i teologii.
Uroczystość zakończyła agapa w podziemiach warszawskiego seminarium.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności