Egzamin z teologii i obrona prac magisterskich 2018/19

05/04/2019

W piątek 29 marca 2019 roku, bracia studenci z VI roku podeszli do ostatniego egzaminu w czasie studiów filozoficzno-teologicznych. Egzamin nazywany Ex Universa Theologia - czyli dosłownie "z całej teologii" - to egzamin z czterech najważniejszych obszarów nauk teologicznych: Pisma Świętego, dogmatyki, teologii moralnej oraz teologii fundamentalnej. Wszyscy bracia zdali ten wymagający egzamin pozytywnie.

Drugą cześć egzaminu stanowiła obrona napisanych przez braci prac magisterskich. Oto tegoroczne tematy prac:

  • br. Marcin Słowik - Koncept nieśmiertelnej duszy w antropologii Orygenesa na podstawie dzieła De Principiis
  • br. Dominik Zarychta - Moment i sposób przemiany darów eucharystycznych w teologii prawosławnej w wybranych opiniach teologicznych
  • br. Rafał Wawrzyńczyk - Nowa teoria prawa naturalnego jako reinterpretacja teorii św. Tomasza z Akwinu. Reakcje krytyczne Benedicta M. Ashleya i Stevena A. Longa
  • br. Adam Policha - Kościół i jego przeciwnicy w metaforze dwóch Świadków (Ap 11, 3-13)
  • br. Grzegorz Ćwierkiewicz - Aspekty teologiczne i psychologiczne kryzysu współczesnego kapłana w kontekście antropologii św. Tomasza z Akwinu
  • br. Tomasz Kalisz - Ego predicator minus nescio. Życie i działalność dominikanina Jana Falkenberga (+ok. 1435)
  • br. Gaweł Włodarczyk - Koncept przebóstwienia w Ambiguorum Liber Maksyma Wyznawcy

Cieszymy się z naszymi braćmi, gratulujemy całości wysiłku w ciągu sześciu lat studiów i życzymy powodzenia w dzieleniu się zdobytą wiedzą w trakcie głoszenia Słowa Bożego!

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności