Biblioteka oo. Dominikanów zrealizowała kolejny projekt

15/11/2016

Zakończono prace nad projektem “Konserwacja zachowawcza i digitalizacja najcenniejszych inkunabułów Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów” w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki wsparciu możliwe było poddanie konserwacji zachowawczej dziewięciu piętnastowiecznych kodeksów. Wszystkie księgi były w bardzo złym stanie, miały zniszczone oprawy, poluzowane szycia składek, krawędzie kart posiadały uszkodzenia mechaniczne (przedarcia, ubytki fragmentów tekstu, zagięcia narożników,zabrudzenia). Jednak dzięki ingerencji konserwatorskiej udało się je naprawić i zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem na kilkadziesiąt lat.

Wśród prezentowanych inkunabułów znajdują się dzieła z zakresu prawa kanonicznego, języka łacińskiego, teologii czy filozofii opatrzone komentarzami naukowymi. Znaczną część stanowią zbiory kazań oraz homilii.

Efektem realizacji zadania jest zakonserwowanie kolejnej części bogatego oraz unikatowego zbioru inkunabułów Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie. Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie umożliwią udostępnienie naprawionych kodeksów szerokiemu gronu badaczy.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności