8 listopada br. miała miejsce obrona doktoratu jednego z wykładowców Kolegium, o. Jakuba Bluja OP

16/11/2022

Rozprawa doktorska o. Jakuba,  zatytułowana "Divine Mercy according to the book of Ben Sira in its Hebrew, Greek, and Syriac versions" została napisana pod kierunkiem prof. Jean-Sebastiana Reya z Université de Lorraine oraz prof. Paul-Marie Chango OP z École Biblique et Archéologique. Rozprawa była zwieńczeniem kilkuletnich studiów odbywanych przez o. Jakuba w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie.

Ojciec Jakub zbadał w swojej pracy temat miłosierdzia Bożego w hellenistycznej księdze Ben Sira, skupiając się na serii perykop Syr 15,11-18,14. Księga ta zachowała się w różnych formach tekstowych: około dwie trzecie tekstu istnieje w języku hebrajskim, czyli języku oryginału, lecz większość zachowanych tekstów jest znacznie późniejsza. Porównane zostały zatem trzy tradycje tekstu: hebrajska (manuskrypty z Kairu Genizah), grecka (LXX) i syryjska (Peszitta). Dzięki zastosowaniu metod krytyki tekstualnej, krytyki redakcyjnej i krytyki historycznej, Autorowi udało się przeanalizować odmienne sposoby rozumienia miłosierdzia Bożego we wspomnianych tradycjach i wskazać przyczyny odmiennego pojmowania tego tematu.

Przyznając o. Jakubowi tytuł doktora, członkowie komisji podkreślili, że w pełni zasłużył on na ocenę summa cum laude.

Ojcu Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności