Kolejny wykładowca Kolegium z doktoratem

16/11/2022

8 listopada br. miała miejsce obrona doktoratu jednego z wykładowców Kolegium, o. Jakuba Bluja OP

Rozprawa doktorska o. Jakuba,  zatytułowana "Divine Mercy according to the book of Ben Sira in its Hebrew, Greek, and Syriac versions" została napisana pod kierunkiem prof. Jean-Sebastiana Reya z Université de Lorraine oraz prof. Paul-Marie Chango OP z École Biblique et Archéologique. Rozprawa była zwieńczeniem kilkuletnich studiów odbywanych przez o. Jakuba w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie.

Ojciec Jakub zbadał w swojej pracy temat miłosierdzia Bożego w hellenistycznej księdze Ben Sira, skupiając się na serii perykop Syr 15,11-18,14. Księga ta zachowała się w różnych formach tekstowych: około dwie trzecie tekstu istnieje w języku hebrajskim, czyli języku oryginału, lecz większość zachowanych tekstów jest znacznie późniejsza. Porównane zostały zatem trzy tradycje tekstu: hebrajska (manuskrypty z Kairu Genizah), grecka (LXX) i syryjska (Peszitta). Dzięki zastosowaniu metod krytyki tekstualnej, krytyki redakcyjnej i krytyki historycznej, Autorowi udało się przeanalizować odmienne sposoby rozumienia miłosierdzia Bożego we wspomnianych tradycjach i wskazać przyczyny odmiennego pojmowania tego tematu.

Przyznając o. Jakubowi tytuł doktora, członkowie komisji podkreślili, że w pełni zasłużył on na ocenę summa cum laude.

Ojcu Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności