W piątek, 12 maja, odbył się egzamin kończący sześcioletnie studia w Kolegium. W ramach egzaminu, który dotyczył wiedzy „z całej teologii” – ex universa…