7 grudnia br. miała miejsce obrona doktoratu z teologii jednego z wykładowców Kolegium, o. dr hab. Tomasza Gałuszki OP, prof. UPJPII Rozprawa doktorska o. Tomasza, zatytułowana…