Rozprawa doktorska o. Jakuba,  zatytułowana "Divine Mercy according to the book of Ben Sira in its Hebrew, Greek, and Syriac versions" została…