W tym roku Kolegium Teologiczno-Filozoficzne obchodziło święto patrona – św. Tomasza z Akwinu – we wtorek 5 marca. O godzinie 10:30 w auli św. Tomasza odbył się wykład zatytułowany…